ITEA3 ASSUME KTH

Diarienummer 2015-02441
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 6 621 500 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2018
Status Beslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Projektet ASSUME syftar till att utveckla metodik som krävs för konstruktion av framtidens fordon, med hänsyn till pålitlighet och nya processorarkitekturer. Projektet kommer att ta fram verktyg, vidareutveckla standards, samt metodik för att integrera data och verktyg som krävs vid utveckling av autonoma fordon. Det svenska konsortiet fokuserar på utmaningar avseende samordning av de mängder av data, verktyg och kompetenser som krävs i utvecklingen av fordonssystem. Utmaningarna drivs av den ökade mängden funktioner och de höga krav som ställs på fordonssystemen.

Förväntade effekter och resultat

De integrationslösningar som tas fram kommer att baseras på öppna standards och tillåta skräddarsydda och modifierbara lösningar. Denna lösningsstrategi gynnar innovation, eftersom öppna plattformar förenklar för nya tekniklösningar och för mindre företag att kunna erbjuda integrerbara dellösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Det svenska konsortiet inkluderar två SMF, ett stort företag samt två universitet. Samarbetet kommer att drivas genom industriella fallstudier och omfatta kravanalys, design samt utvärdering och förbättring av tekniklösningar från universiteten. Kunskap om dessa tekniklösningar kommer att överföras till SMF-företagen. De deltagande universiteten är delaktiga i Europeiska nätverk och samarbetsprojekt (specifikt inom Artemis/ECSEL) varifrån insikter och resultat kommer att förmedlas till industripartners och återanvändas när detta bedöms som relevant.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.