ITEA2/COLOC-FOI

Diarienummer 2014-01268
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för informations- och aerosystem, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 677 600 kronor
Projektets löptid maj 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA cluster co-funding 
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

FOIs mål under COLOC var att 1. extrahera den massivt parallelliserade domän-dekomponerande ekvationslösaren ur FOI in-house mololitiska Finita Element (FE) kod STRIPE för spänningsanalys (CSM) 2. att modularisera lösaren (kallad FOISOL), dvs göra den fristående och dela upp den i dess elementära steg. Att lägga till möjlighet att lösa komplexa symmetriska ekvationssystem. 3. att förse den och tillhandahålla den med ett programerbart gränssnitt (API) tillgängligt för COLOC partners på Bull/ATOS NOVA kluster under projekttiden för test. Uttalade syften och mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Lösaren FOISOL blev i COLOC ett fristående bibliotek försett med ett programerbart gränssnitt som tillhandahålls i källkod för anpassning till Finita Element Analys (FEA) tillämpningar. FOISOL är försedd med ett FEA anpassat element-by-element gränssnitt likt det till MUMPS från INRIA som var en av referenslösarna i COLOC. I projektet visades HPC fördelar med att använda FOISOL multinivåteknik. Vi demonstrrerade hur mycket stora ekvationssystem kan lösas med förhållandevis små resurser. FOISOL kan tack vare COLOC användas i andra nationella och internationella samarbeten.

Upplägg och genomförande

FOI verksamhet blev inplanerad i WP3 som handlade om verktygsutveckling. FOISOL rönte stor uppmärksamhet. FOI utförde sitt åtagande, sina mål och våra leveranser inom WP3. Partnertillämpningar var inplanerade i arbetspaketet WP4. Dessa kom att utföras under sista året, efter det att FOI utfört, levererat och förberett FOISOL för andras test. Den av regelverket begränsade finansieringen som FOI åtnjöt räckte helt enkelt inte till för att i önskad omfattning kunna vara verksam, stödja och verka för andras testning av FOISOL i WP4. En lärdom/miss i upplägg och genomförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.