Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA-MoSiS

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med MoSiS (Model-driven development of highly configurable embedded Software-intensive Systems) är att hjälpa industrin hantera det centrala behovet av att kunna utveckla produkter med hög konfigurerbarhet, anpassningsbarhet och kvalitet på ett snabbt och tillförlitligt sätt. För att uppnå detta så har MoSiS följande mål: 1. Utöka modelleringsspråk, verktyg och tekniker med möjligheter att hantera variabilitet i både funktionalitet och andra egenskaper. 2. Standardisering av ett språk för modellering av variabilitet 3. Utöka existerande ansatser för modelldriven utveckling till att bättre hantera MoSiS system. 4. Utvärdera och demonstrera resultat genom industriella fallstudier

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Ett standardiserat MoSiS-språk för att modellering och hantering av variabilitet. 2. ´best-practice´-processer för modelldriven utveckling av MoSiS system. 3. Verktygsprototyper, mestadels öppen källkod, som stödjer MoSiS språket och MoSiS processerna. Resultaten är applicerbara på alla delar av marknaden för inbyggda system och kan användas av alla delar av industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2022

Diarienummer 2008-04259

Statistik för sidan