IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Syfte och mål

Projektet har arbetet med utmaningen inom hälso- och sjuvård där ett ökande behov medför att allt mer av vården flyttas hem. En sådan situation kräver ett annorlunda, mer utvecklat och integrerat it-stöd för hela vårdprocesser för att fungera effektivt och för att fler patienter skall kunna välja, och känna sig trygga med, att vårdas hemma. I projektet har vi fokuserat på situationen med palliativ vård i hemmet. En arkitektur till ett integrerat stödsystem har utvecklats med dellösningar för olika behov som i förlängning kan anpassas även till även vård av patienter med andra diagnoser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har som förväntat resulterat i en prototyp till integrerat stödsystem för palliativ vård i hemmet. Resultatet är dock inte begränsat till denna diagnos utan kan anpassas även till andra situationer och behov. Som långsiktigt utfall ser vi att projektet kan resultera i brett tillgängligt it-stöd för sjukvård i hemmet. För företagen ger en ökad förståelse för behov och begränsningar i hemsjukvård och där prova utforma och prova nya produkter.

Upplägg och genomförande

Projektets prototyper och demonstratorer har utvecklats iterativt i tät samverkan med sjukvårdspersonal som utvärderat dessa i sin dagliga kontakt med patienter. Detta är en metod som är speciellt användbar när kartläggning av behovet är en minst lika stor del av problemet som att forma lösningar. Vi ser att den agila utvecklingsmetod vi format för att identifiera behovet i nära samverkan med användare kan komma att spela en roll vid framtida systemutveckling, som komplement till de kravdrivna metoder som nu används.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.