IT för bättre lärande

Diarienummer 2015-02353
Koordinator IT GYMNASIET SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 2 978 780 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet IT för bättre lärande har varit att skapa en levande testmiljö inom AcadeMedia för interna och externa innovationer. Ett stort antal konkreta dialoger med externa innovatörer har gett ca 15-20 tester som genomförts eller pågår idag. Ett antal interna innovationer i arbetssätt eller verktyg har stöttas och uppmuntrats. Vi har lärt oss mycket under projektet vilket ligger till grund för vårt fortsatta arbete att stötta digitala innovationer inom koncernen.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av projektet är att - Över 50 externa innovatörer har fått feedback och ca 15-20 projekt har genomförts eller pågår. - Ett bolag har delfinansierats via AcadeMedia och ytterligare två diskussioner pågår. Interna innovationer i digitalt understödda arbetssätt har lyfts fram och stöttats. Digital innovation är idag ett av våra högst prioriterade områden. Arbetet tas vidare i vår strategi för digitalisering. Ett stort antal tester och utvecklingsprojekt har initierats som löper närmsta åren.

Upplägg och genomförande

En framgångsfaktorer är att projektet integrerades i koncernens digitaliseringsarbete. Det har gjort uppföljning svårare, men har bidragit att mobilisera över 500 ledare samt få in tester och externa samarbeten i strategier och verksamhetsplaner. Enligt vår erfarenhet i projektet, är finansiering (och ofta specifikt “sälj” för att visa på intäksflöde/affärsmodell) en större utmaning för entreprenörerna än tillgång till testmiljö. En annan lärdom är att det behövs betydande framförhållning och “införsäljning” av testprojekten för att få till samarbeten med forskare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.