ISOVOX 2 Till Världsmarknad

Diarienummer 2017-04104
Koordinator COLLABSTOR AB - COLLABSTOR AB / ISOVOX
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att förbereda produkten och företaget för en världsmarknad. Produkten måste produktionsanpassas och en ny produktionslina måste utvecklas och testas som är anpassad för volymproduktion. (2.000-5.000 enheter / månad) Mål: - Utveckla volymproduktion - Nytt produktionssätt - Utveckling av aktivt ventilationssystem för att förbättra produkten - Ansökan av patent, varumärke och designskydd, för att säkra produktens position. - Kvalité-certifikat vid export. - Grundlager hos vår fabrik/underleverantör för omgående leverans.

Förväntade effekter och resultat

Inom 1 år har företaget brutit ny mark på marknaden för sånginspelning & övning. Detta kommer skapa en stor ekonomisk tillväxt och nya jobb. Efter 5 år spås företaget vara på god fot i världsmarknaden och har profilerat sig som världsledande inom området.

Planerat upplägg och genomförande

1.Utveckling av produkt för volymproduktion för prognosvolymer 2017-18 (fas1) Utveckla Volymproducerbar modell av ISOVOX 2 , ny ventilationsmodul och integrering, prototyper, färdig produkt 2. Strategisk marknadsföring - [2017-10-20] - 2018-01-30 Profilera varumärket på världsmarknad Internationell marknadsprofilering Framtagning av marknadsföringsmaterial och konsultation i kreativ process. 3. Utredning immaterialrättsliga skydd 2017-09-30 - 2018 (Fas1) Stärka & säkra ISOVOX IP-Skydd. Arbeta fram en långsiktig IP-strategi för utvalda marknader

Externa länkar

ISOVOX 2, the future of Vocal Practice & Recording.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.