Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ISOVOX 2 Till Världsmarknad

Diarienummer
Koordinator COLLABSTOR AB - COLLABSTOR AB / ISOVOX
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att förebereda företaget och produkten för en ökande efterfrågan på en världsmarknad. Mål har varit att förbättra produktionskapaciteten och hastigheten samt att förbättra produkten, stärka IP-skydd och stärka varumärket internationellt. Mål har uppfyllits.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en produkt i världsklass som nu har produktion som tillåter snabb levererans till kunder i över 35 länder. Svensk produktion, miljöomtanke och kvalité. Produkten används av företag som t.ex. SONY, Warner Brothers. Världsartiser som t.ex. SEAL, Frank Ocean mfl. Även inom sjukvård hos Logopeder & Audionomer, inte bara i Sverige utom också internationellt.

Upplägg och genomförande

Upplägget har alltid varit att hålla processer Lean och avskalade. Fokus på produkten och kunden, inte administrationen. Genomförandet är det viktigaste. Som en konsekvens av riktigt bra genomförande, så har vi kunnat leverera i ökande takt till kunder i hela världen som dagligen använder den för sitt yrke & karriär.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04104

Statistik för sidan