Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ISO 26262 Verifiering av programvara i säkerhetskritiska EE-system

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2011-04438eng.pdf(pdf, 738 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Det moderna bilen innehåller ett stort antal elektroniska komponent som i sin tur innehåller mycket mjukvara. I en modern bil i premiumklass finns det ca. 100 millioner rader av källkod, vilket är ungefär dubbelt så mycket som i Large Hydron Collider eller nästan tio gånger så mycket som i en Boeing 787. Detta gör att verifiering av mjukvaran, för att den inte ska medföra sakerhetsrisker, blir alltmer utmanande. Projektet syftar till att hitta nya sätt att verifiera säkerheten samt nya metoder att beräkna om mjukvaran är felfri.

Långsiktiga effekter som förväntas

VISEE projektet har resulterat i utvecklingen av två metoder för bättre verifiering av mjukvara: FBM och en kombination av felinjicering med mutationstestning. Metoderna bidrar till mer effektiv testning samt forbattring av testmiljoer. Projektet har också resulterat i identifiering av optimala parametrar av matematiska modeller for felprediktering. Tack vara de optimala parametrar kan bilutvecklingsprojekt berakna färdighetsgraden i en mjukvara samt prediktera om det finns fel som behöver åtgärdas innan produkten kan lämnas over till produktion.

Upplägg och genomförande

Projektet organiserades i form av sex månader långa sprintar där projektteamet planerade och genomförde forskningsarbete tillsammans med industriella partners. Tack vare sprintmodellen kunde projektet justera genomförandet baserat på vart projektet och den avklarade forskningen befann sig. Genom ett tätt samarbete med Volvo Personvagnar kunde forskningsteamet utveckla metoder och modeller som kan tillämpas direkt i bilutvecklingsprojekt. Ett samarbete med Software Center möjliggjorde validering av projektets resultat i andra företag inom ett antal olika domäner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-04438

Statistik för sidan