IRG 44 Annual Meeting - Träskyddskonferens

Diarienummer 2013-02114
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ge finansiellt stöd till SP Trä för att arrangera den internationella träskyddskonferensen 44th Annual Meeting of the International Research Group on Wood Protection med målsättningen att kunna erbjuda konferensdeltagarna ett professionellt arrangemang såväl från vetenskaplig som social synpunkt samt vad avser praktikaliteter som dokumentation, luncharrangemang, IT m m.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen hade ett vetenskapligt program med 106 muntliga presentationer och 15 posterpresentationer. Ett 15-tal presentationer hade anknytning till WoodBuild och ett 10-tal till EcoBuild. Totalt deltog 259 personer, inklusive ´companions´ från 36 länder representerande samtliga världsdelar. I tillägg till det vetenskapliga programmet genomfördes ett uppskattat socialt program omfattande välkomstmottagning i Stadshuset, besök på Skansen och båttur samt middag på Vasamuseet. Konferensen blev mycket lyckad och positiv feedback har erhållits från flera deltagare.

Upplägg och genomförande

Arbetet med konferensen fördelades mellan SP Trä, KTH, avd för byggmaterial, samt IRG Secretariat. Konferensen hölls i KTHs lokaler mån 16 juni torsdag 20 juni. Välkomstmottagning för hölls i Stockholms Stadshus med staden som värd, den traditionella halvdagsutflykten gick till Skansen följt av en ca 2,5 h båttur i inre skärgården och den avslutande middagen hölls på Vasamuseet. För en begränsad skara konferensgäster ordnades en guidad tur av Folkhems höghusbygge i trä i Sundbyberg. Hemsidan www.irg44.com ger mera information om konferensens upplägg och genomförande.

Externa länkar

IRG44 hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.