iQFleet - Intelligent styrning av fordon och flottor

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Advanced Engineering, Electrical Systems
Bidrag från Vinnova 11 640 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet