IPLA Global Forum 2013 on Sustainable Waste Management for the 21st Century Cities

Diarienummer 2013-02677
Koordinator Högskolan i Borås - Institutionen Ingenjörshögskolan
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

´Waste Recovery-International Partnership´s affärsidé är att bidra till en lokal utveckling genom internationella samarbeten och att samtidigt bidra till affärsutveckling för anknutna företag. Närvarande företag, städer och universitet har i stor utsträckning hittat nya partners. Redan etablerade nätverk i Brasilien och Indonesien har ytterligare stärkts. Nya möjligheter har tillkommit, speciellt kan nämnas Ryssland, Indien, Equador och Colombia.

Resultat och förväntade effekter

Efter konferensen har ett flertal förfrågningar bla från länderna enligt ovan gällande etablering av nya internationella nätverk inkommit. WR förväntar sig att några av dessa kommer att utvecklas till verkliga projekt inkluderande kunskapsöverföring, nya innovationer och affärsmöjligheter.

Upplägg och genomförande

Konferensen (Forat)organiserades i samverkan mellan WR(Borås Stad, Borås Energi och Miljö, SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Högskolan i Borås) och UNCRD. Planeringen och samarbetet inför konferensen fungerade i stort väl. Det kan konstateras att att i en kunskapstriangel måste infgående partners bevaka hela triangelns intressen, inte bara den egna organisationen. Upplägget på konferensen med en mix av föreläsningar, paneldebatter och matchmaking blev lyckat. Det återstående problemet är det nödvändiga efterarbetet att följa upp de nya möjligheterna.

Externa länkar

Centrala presentationer från Forat Detta är UNCRD:s websida Boråskonsortiets hemsida för konferensen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.