Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

IP-strategi för Belogic AB

Diarienummer
Koordinator Belogic AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Det är framtaget en strategisk IP-roadmap med fokus på direkt tillämplig rådgivning för att förbättra IP-värdet och IP-stödda kommersiella möjligheter, både på kort och lång sikt, med fokus på patent, varumärken, domännamn, designskydd och avtal med relevanta intressenter i affärsekosystemet. Det är uppsatt en tydlig strategi om hur vi i framgent ska arbeta för att på bästa sätt skydda vår verksamhet, produkter och know-how. Projektet har givit oss en tydlig strategi samt kunskap kring hur vi ska arbeta framåt med vår IP portfölj.

Resultat och förväntade effekter

Resultat efter genomfört projekt är att vi har identifierat att avtal med externa utvecklare/leverantörer måste innehålla tydliga klausuler som anger att alla IP-tillgångar kommer att ägas av Belogic. I projektet har det framkommit att det finns nuvarande patenteringsaktivitet inom områden som är relevanta för Belogic. Belogic bör prenumerera på en övervakningstjänst för periodisk kontroll av relevanta patentansökningar.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har Belogic och AWA Sweden AB utarbetat en plan för hur IP skall hanteras inom företaget och få det till att bli en naturlig del av affärsplanen framgent. Genom IP-strategiprojektet har Belogic beskaffat sig en IP-medvetenhet på ledningsnivå vilket är en god grund för vidare utveckling av de ledande aspekterna i samband med IP i företaget och de beslut som ligger framåt. Vidare kommer Belogic se till att fullständigt integrera alla relevanta IP-aspekter i framtida affärsplaner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2018-04936

Statistik för sidan