Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP strategi för Aquilto AB

Diarienummer
Koordinator AQUILTO AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utarbeta en IP strategi samt att ta fram en aktivitetsplan för dess genomförande. Båda dessa mål har uppnåtts i projektet och strategin samt aktivitetsplanen finns dokumenterad i en rapport som sammanställts av AWA.

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna IP strategin kommer att vara ett värdefullt stöd i utvecklingen av företaget och vår affärsplan. De aktiviteter som identifierats kommer att stärka företagets position och öka möjligheterna till att intressera investerare för bolaget och därmed säkra den planerade expansionen av företaget. Konkurrenskraften bedöms också bli stärkt genom de råd som AWA lyft fram vad gäller skydd av immaterialrätt.

Upplägg och genomförande

I inledningen av projektet så arrangerade vi en workshop med deltagare från AWA samt Aquilto. Följande aktiviteter avhandlades i workshopen: - Genomgång av affärsplan. - Genomgång och kartläggning av befintliga immateriella tillgångar. - Genomgång av framtida immateriella tillgångar - Genomgång av tänkta aktörer. - Utarbetande av inriktningar för sökarbetet. Därefter arbetade AWA på egen hand med stöd per email och telefon från Aquilto, vilket resulterade i en rapport som presenterades i ett seminarium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2019

Diarienummer 2019-02184

Statistik för sidan