Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

IP-strategi eDNA solutions AB

Diarienummer
Koordinator eDNA solutions AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Företaget eDNA solutions AB har utvecklat en strategi för hur IP ska hanteras i företaget. Resultated av projektet utgörs av en "roadmap" med prioriteringar för hantering av IP-frågor det närmaste året. Denna roadmap kommer att följas upp och revideras framgent och ligga till grund för hur företaget hanterar exempelvis licensiering, patent, varumärkesskydd och varumärkesbyggnad samt interaktion med kunder och konkurrenter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att företaget nu har en sammanfattning av företagets intellektuella tillgångar och potentiella konkurrenter och samarbetspartners. Utöver detta finns en utarbetad plan för att skydda företagets teknologi med prioriteringar och delmål för det närmaste året. Effekterna av detta är att företaget kommer att arbeta strukturerat med dessa frågor i framtiden.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har eDNA solutions AB tillsammans med AWA strategy i Göteborg utarbetat en plan för hur IP ska hanteras i företaget. Arbetet bestod av ett initialt möte med analys av verksamheten och företagets teknologi och företagets position i förhållande till relevanta verksamhetsscenarion och konkurrenter. Därefter utarbetade AWA en plan och förslag till IP strategi. Vid ett andra möte gjordes en genomgång som låg till grund för en reviderad slutrapport med en IP strategi för det nästkommande året. Denna strategi kommer kontinuerligt att följas upp av eDNA solutions AB.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04780

Statistik för sidan