IP-strategi eDNA solutions AB

Diarienummer 2018-04780
Koordinator eDNA solutions AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en IP-strategi för företaget eDNA solutions AB och innefattar en genomlysning av företagets IP och hur företaget positionerar sig på marknaden samt en översikt av våra produkter och teknologier i nuläget och i framtiden. Slutmålet för projektet är en konkret utarbetad IP-strategi som ska styra hur företaget arbetar med dessa frågor.

Förväntade effekter och resultat

Konkreta effekter av projektet kommer att vara en översiktlig inventering av företagets intellektuella tillgångar, en översikt över den marknad som företaget verkar inom samt dess samarbeten och konkurrenter. Utöver detta kommer slutrapporten innehålla den kommersiella rollen för IP i företaget, strategier för att skydda företagets teknologi och en utarbetad plan för hur detta ska implementeras med nödvändiga prioriteringar och specifika mål för arbetet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet kommer att utföras med hjälp av extern IP-konsult från AWA strategy i Göteborg och kommer bestå av sex olika delar: 1. Analys av verksamheten och företagets teknologi. 2. Företagets position i förhållande till relevanta verksamhetsscenarion. 3. Översyn av företagets IP. 4. Utveckla ett förslag till IP strategi. 5. Genomarbetning och revidering av strategin. 6. Slutrapportering. Punkterna tre och fyra ovan kommer att utföras av extern konsult, övriga punkter kommer utföras av företaget i samarbete med extern konsult.

Externa länkar

Länk till företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.