Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP Management Strategy

Diarienummer
Koordinator Juteborg AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Juteborg AB, det ledande jutebaserade innovationsföretaget från Västra Götalandsregionen, äger idén, know-how och recept på jutebaserade innovationer och kompositer. De transformerar även värdekedjan med projektet F2F (Farmer to Factory Jute Supply Chain). Åtgärder som NDA, avtal används för att hantera alla immateriella tillgångar. På grund av frånvaron av en IP-strategi exponerades företaget för hög risk. Genom att utforma en omfattande IP-rättighetsstrategi för de Jute-baserade innovationerna reduceras risken i hög grad vilket är målet för detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Att skapa en heltäckande IP-strategi är projektets huvudresultat. IP-strategin ger stöd till företagets fortsätta utveckling nationellt och internationellt genom att minimera riskerna relaterade till IP-skydd av befintliga och framtida jutebaserade innovationer och produkter. Som ett resultat av projektet har Juteborg AB nu börjat implementera strategin i sin affärsverksamhet, t ex införlivande av varumärket () till sina produkter och projekt i såväl intern som extern kommunikation. IP-strategin är avgörande för den förestående Joint Venture verksamheten i Bangladesh.

Upplägg och genomförande

Enligt projektplanen har en skriftlig IP-strategi och handlingsplan tagits fram med nedan innehåll: 1. IP-strategi för Juteborgs befintliga och framtida produkter 2. IP-rättigheter som kan skyddas genom registrering och andra handlingsplaner för komplett IP-skydd. 3. Riktlinjer för IP-rättigheterna för utveckling, innovation, produkter, tjänster, ägande och användning. 4. Process för beslut om IP-skydd 5. Marknadsprioritering för IP-skydd och nyhetssökning och relevant handlingsplan 6. IP-skyddsanalys av konkurrenterna 7. Årlig översyn av IP-strategin

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2018-04933

Statistik för sidan