IP CHECK

Diarienummer 2018-04826
Koordinator ELVINE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi identifierat ett behov av att säkerställa kontrollen över och ägandet och av de väsentliga immateriella tillgångar som utvecklas i och används av bolaget Vi är mycket engagerade och öppna för att skapa processer och strukturer för hanteringen av våra immateriella tillgångar bl.a. genom att tillse att det som skapas också kontrolleras och behålls i bolaget. För att utveckla verksamheten enligt uppsatta mål är Elvine i behov av att strukturera och kartlägga bolagets immateriella tillgångar samt att etablera lämpliga strategier.

Förväntade effekter och resultat

I syfte att säkra den fortsatta utvecklingen av bolaget är Elvine i behov av att strukturera och kartlägga viktig immateriella tillgångar samt att etablera lämpliga strategier för hanteringen av dessa. IP-checken är därför en möjlighet att via specialiserade rådgivare arbeta med dessa behov och trygga ett tillfredställande immaterialrättsliga skydd för våra immateriella tillgångar. Planerad start, januari och vara klart i februari 2019 vi kommer att ha hjälp av extern partner men det är viktigt att arbetet där efter anpassas till att kunna skötas av dom resurser vi har idag,

Planerat upplägg och genomförande

Ta fram en fördjupad IP-strategi, Inventering av icke-fysiska tillgångar i bolaget, Inventering av konkurrenters registrerade rättigheter, Strategi för att knyta till sig samarbetspartners, leverantörer, distributörer med flera Förbättrad strategi för varumärkesuppbyggnad, Analys av överträdelser, SWOT analys Vi planerar att projektet ska starta i januari och vara klart i februari 2019

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.