Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP CHECK

Diarienummer
Koordinator ELVINE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har lyckats skapa processer och strukturer som hjälper oss med hanteringen av våra immateriella tillgångar. Detta kommer hjälpa oss att utveckla vår verksamhet mot våra uppsatta mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har nu allt som krävs för att skapa en IP strategi. Vår strategi kan slutföras efter några ledningsbeslut som krävs.

Upplägg och genomförande

Upplägget på projektet fungerade mycket bra, det bestod av Moment A Identifiering och ägandefrågor rörande Elvines immateriella tillgångar. Moment B Screening av Elvines situation. Moment C Framtagande av strategi och plan för genomförande. Identifiering av risker. Sammanfattning och åtgärdspunkter för Elvine utifrån den analys som gjorts av bolaget

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2018

Diarienummer 2018-04826

Statistik för sidan