Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-check Stunlock Studios

Diarienummer
Koordinator STUNLOCK STUDIOS AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Stunlock Studios har genom projektet tagit fram en strategi för affärsmässig hantering av sina immateriella tillgångar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bolaget har tillsammans med konsulten utarbetat metoder och strategi för att hantera våra immateriella tillgångar och registrerade immaterialrätter. Vi har redan börjat använda resultaten från projektet i interna processer/projekt med tydligt kommersiellt fokus.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med Bergenstråhle & Partners och fokuserat på de tre delarna 1) Identifiering, 2) Omvärld och 3) Strategi. Vi har genomfört workshops med nyckelmedarbetare för att gemensamt gå igenom och identifiera huvudsakliga tillgångar i bolaget. De identifierade tillgångarna har sedan analyserats utifrån värdebidrag till verksamheten och IP kontroll. Specifika rekommendationer för att stärka tillgångarna har erhållits, liksom metoder för att arbeta strategiskt med dessa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2018

Diarienummer 2018-04719

Statistik för sidan