IP-check Stunlock Studios

Diarienummer 2018-04719
Koordinator STUNLOCK STUDIOS AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med projektet är att bolaget ska kunna ta fram en strategi för affärsmässig hantering av sina immateriella tillgångar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet fokuserar på att identifiera bolagets intellektuella tillgångar, jämföra med konkurrenters intellektuella tillgångar och immateriella rättigheter och sedan med det som bas utforma en IP strategi som hanterar tillgångarna för att stärka affärsstrategin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs enligt projektfomen med stegen A, B och C. Del A baseras på intervju/workshop med nyckelmedarbetare hos oss och konsulten, Bergenstråhle. Fokus kommer att vara på att identifiera intellektuella tillgångar i bolaget och göra en utvärdering av deras affärsstrategiska relevans. Del B bör fokusera på våra konkurrenter och hur de hanteras sina immateriella tillgångar. Del C För att den ska få nödvändig förankring i bolaget och ledningen kommer vi att genomföra en workshop kring resultatet och sedan följa upp IP Strategin kontinuerligt i ledningsgrupp/styrelse.

Externa länkar

Stunlocks hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.