IP-check Findity

Diarienummer 2018-04911
Koordinator FINDITY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram en strategi för hantering av Finditys immateriella tillgångar med expertishjälp från en specialiserad IP-konsult.

Förväntade effekter och resultat

Målet med ett avslutat projekt är att hitta ett strukturerat och värdeskapande sätt att hantera de immateriella tillgångar som finns i bolaget.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet beräknas pågå under 4,5 månader (2019-01-15 - 2019-05-31 med följande preliminära tidsplan: 1.Identifiering och analys av immateriella tillgångar (2019-01-15 - 2019-02-28) 2.Landscaping-analys (2019-03-01-2019-03-31) 3.Utveckling av IP strategi (2019-04-01-2019-05-31)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.