Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-check Findity

Diarienummer
Koordinator FINDITY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att hitta ett strukturerat och värdeskapande sätt att hantera de immateriella tillgångar som finns i Findity.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet har varit till full belåtenhet. Vi har fått tre rapporter och en halvdags utbildning vilket har gett oss verktyg och kunskaper att hantera våra immateriella tillgångar på ett bra sätt.

Upplägg och genomförande

Upplägget innehåll 3 delar Del 1 (Jan-Feb): Identifiering och analys av immateriella tillgångar Del 2 (Mars): 2. Landscaping analys Del 3 (April.Maj): Utveckling av IP Strategi Vi har fått skriftliga rapporter för varje del - samt en avslutande halvdagsutbildning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04911

Statistik för sidan