IoT och Offentlig Logistik

Diarienummer 2018-01518
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Region Östergötland
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Syftet är att med utgångspunkt från specialiseringsområdena Effektiv Logistik samt Uppkopplade System och Produkter utveckla IoT lösningar i världsklass. Genom logistiksystem förstärkta med IoT teknik kan vinster i form av förbättring och effektivisering av verksamheten hämtas hem. I projektet utvecklas en IoT-hubb som tar offentlig logistik som utgångspunkt för användning av IoT. Projektets mål är att Öka behovsägares användning av IoT i logistiksystem Skapa IoT-hub fokuserad på IoT för offentlig logistik Öka samverkan mellan projektets parter Samproduktion av prototyper

Förväntade effekter och resultat

En etablering av IoT hubben ska leda till att behovsägarna blir världsledande i användandet av IoT för att möta offentliga organisationers logistik utmaningar. Projektet ska ge företag access till akademiska forskningsresultat i yttersta världsklass för att stärka deras internationella konkurrenskraft. Då projektet utgår från behovsägare med generella logistik utmaningar är målsättningen företag ska utveckla generella verifierade lösningar för en internationell massmarknad. Projektet ska ha etablerat en långsiktig IoThubb som omfattar ett showroom och ett IoTlabb.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samproduktionsprojekt mellan behovsägare, företag, institut och universitet, och som nyttjar IoT labb-resurser samt ett Showroom. I projektet genomförs fyra pilotprojekt med syfte att utveckla hubbens samproducerande arbetssätt, hubbens infrastrukturer och det nätverksbyggande som behövs för en uthållig hubb. Varje pilotprojekt bygger på samproduktion genom agila arbetsformer och med fokus på att göra snabba utvecklingsiterationer där aktörer gemensamt prototypar och testar lösningar där IoT integreras i befintliga logistiksystem

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.