IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun

Diarienummer 2016-03906
Koordinator Skellefteå kommun - SAMHÄLLSUTVECKLING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Bidrag från Vinnova 1 284 833 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga mål är att genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas både på fysisk och logisk nivå. I det ingår hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop (sakernas internet, gateway, kommunikationslösningar) samt hur data kan delas mellan olika system genom att tillämpa gemensamma dataformat. Syftet är att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och det medföljande växande vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner.

Förväntade effekter och resultat

Ytterligare test och utveckling av öppna tjänsteplattformar för äldreförvaltning och bostadsbolag. Detta kan ligga till grund för fortsatt arbete med att erbjuda nya produkter och tjänster i fler organisationer (näringsliv och offentlig sektor).

Planerat upplägg och genomförande

Projektets huvudsakliga uppgift är att genom fallstudien inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas. Detta kommer att göras genom installation av olika system i ett antal lägenheter, med verkliga användare. Projektet styrs genom en aktiv projektledningsgrupp där huvudparterna ingår. Indelningen i arbetspaket med tydliga ansvarsområden och leveransdatum gör att tidplanen kan hållas och följas upp.