Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT Implementering

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala Universitet Institutionen för Samhällsbyggnad och Industriell Teknik
Bidrag från Vinnova 3 738 121 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra till ökad förmåga att i samhället nyttiggöra IoT-lösningarnas potential. Målet är att identifiera underlättande och hindrande faktorer för implementering av IoT-lösningar ledande till utvecklade strategier för dess implementering inom vård och omsorg.

Förväntade effekter och resultat

En effektiv och individuellt anpassad, trygg och säker vård och omsorg.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår vi från existerande kunskap om implementering av innovationer och fördjupar insikten om dessa faktorer i relation specifikt till IoT-lösningar. Projektet består av följande sex arbetspaket: AP 1) Studie av tidigare forskning AP 2) Studier av implementeringsutmaningmar i IoT projekt AP 3) Syntetisering av erfarenheter av AP 2 AP 4) Två IoT implementeringsförsök genomförs inom ramen för pågående trygghetsskapande teknikutveckling i Region Dalarna AP 5) Sammanställning av lärdomar och rekommendationer AP 6) Resultatspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2023

Diarienummer 2021-04581

Statistik för sidan