Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inventering av immateriella tillgångar samt framtagande av IP-strategi.

Diarienummer
Koordinator Swedish Development Group AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka kunskapen kring vad som utgör företages immateriella tillgångar och vad vi kan göra för att skydda dessa. Vi är jättenöjda med det som vi fått med oss i arbetet med Bergenstråhle.

Resultat och förväntade effekter

I slutleveransen fick vi en väl genomarbead checklista med konkreta förslag på vad vi kan arbeta med. Vi kommer med listan som utgångspunkt regelbundet (kvartalsvis) stämma av att vi har koll på befintliga områden och, lika viktigt, se till att vi uppdaterar listan med nya punkter som kommer till.

Upplägg och genomförande

Vi har haft tre seminarier, en startup workshop, ett workshop där vi har diskuterat våra imateriella tillgångar och en slutpresenation. I Leveransen har vi både fått en överblick av våra imateriella tillgångar och en konkurrensanalys. Formatet för projektet har passat oss bra, där vi satt ett par timmar vid varje tillfälle. Vi hann gott och väl med det vi skulle, och projektledningen var väl anpassad för nå målet på utsatt tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2019

Diarienummer 2019-01900

Statistik för sidan