Inuheat - Aktivt Uppvärmda Kläder - projekt 2

Diarienummer
Koordinator Inuheat Group AB - Inuheat
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ta fram en förstudie som underlag för leverans av ASIC-baserade produkter för Inuheats värmesystem. Förstudien utgör underlag för upphandling av ASIC-konstruktionen och kommande produktion. Lösningen är en egenutvecklad elektronikkonstruktion baserad på överföring av diskreta komponenter till en volymmässigt billigare lösning baserad på ASIC-teknik.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien beräknades ta 6 månader från projektstart och slutfördes också efter 6 månader, i början av november. Mycket arbete har lagts ned på definition av befintliga funktionskrav med hänsyn tagen till kommande marknadskrav och framtidssäker teknik. Utifrån detta har krav specificerats och underlag för ASIC-konstruktion har tagits fram. Målet med projektet att ta fram underlag för konstruktionsupphandling har till fullo uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört i samarbete mellan Inuheat, ShortLink, AUX Design och AES Europe, där bolagen bidragit med sina respektive kompetensområden. Vi har i samarbete med dessa samarbetspartners uppnått våra mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01544

Statistik för sidan