Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intraprenörskap och motstånd - om samspel i kompetensbärande relationer

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Gävle
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Intraprenörskap och motstånd - om samspel i kompetensbärande relationerVårt syfte är att utveckla förståelser för samspel mellan intraprenörskap och motstånd i organisationer. Vår tanke är att därmed kunna stärka förnyelsearbetet, dvs bättre än tidigare ta tillvara intraprenöriella initiativ som växer fram mellan medarbetare, men också energin och engagemanget som finns i olika typer av motstånd i organisationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi vill bidra till effektivisering i medverkande organisationer genom att odla deras blick för och förmåga till att tillvarata intraprenöriella initiativ som växer fram mellan medarbetare, liksom engagemanget som finns i olika typer av motstånd i organisationerna.

Upplägg och genomförande

Delstudie 1 och 2 bygger på etnografiskt arbete i nära samverkan med organisationer medan Delstudie 3 koncentreras till en enkätstudie. Den primära arbetsuppgiften i D1 och D2 är att beskriva och tolka dynamiken mellan motstånd och förändring över tid i organisationerna. Vi kommer att arbeta med observation, intervjuer, fokusgrupper och studier av annat kompletterande material. Syftet är att nå fram till en lokal, språkligt känslig förståelse av hur intraprenörskap och motstånd konstrueras i olika organisationsformer och organisationsfaser. I D3 är avsikten att undersöka hållbarheten och relevansen hos den förståelse vi utvecklat i D1 och D2. återkoppling i medverkande organisationer finns i alla projektets faser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02133

Statistik för sidan