Intranetgrader: Verktyg för oberoende benchmarking och datadriven utveckling av intranät

Diarienummer 2015-02092
Koordinator MCCS GROUP AB
Bidrag från Vinnova 471 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Projektmålet var att skapa ett molnbaserat mjukvaruverktyg för effektivisering av verksamheters digitala arbetsplats vilket syftade till att öka förmågan till intern samverkan och därigenom förbättrad konkurrenskraft. Under projektets gång valde ett större känt svenskt bolag att delvis finansiera utvecklingen för eget bruk vilket både validerar problemdefinitionen likaväl som lösningshypotesen. Denna kund får tillgång till prototypen samma månad som projektet avslutas. Projektmålet anses vara uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet bestod av tre huvudsakliga arbetspaket. Dessa utfördes enligt plan och uppfyllde utsatta projektmål vad gäller själva utförandet av planerade aktiviteter. Effekterna av dessa aktiviteter har varit enligt förväntan förutom aktiviteter inom Arbetspaket 1 vilka överträffade förväntningarna. Detta eftersom en av pilotkunderna valde att delfinansiera produktutvecklingen för eget bruk utöver feedback och tester, vilket var det som ingick inom Arbetspaket 1.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre huvudsakliga arbetspaket. Dessa utfördes enligt plan och uppfyllde utsatta projektmål vad gäller själva utförandet av planerade aktiviteter. Effekterna av dessa aktiviteter har varit enligt förväntan förutom aktiviteter inom Arbetspaket 1 vilka överträffade förväntningarna. Detta eftersom ett av pilotkunderna valde att delfinanisera produktutvecklingen för eget bruk utöver feedback och tester, vilket var det som ingick inom Arbetspaket 1.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.