Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 2015

Diarienummer 2014-06350
Koordinator Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag - Göteborg & Co
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vetenskapsfestivalens övergripande syfte är att med aktiviteter av olika slag inspirera framförallt barn och ungdom till vidare studier, för att i förlängningen bidra till och stärka landets kompetensförsörjning. Förhoppning är att med 2015 års tvärvetenskapliga program så spelar Vetenskapsfestivalen en viktig roll att visa på de möjligheter som finns med forskning och vetenskap och därmed att fler blir nyfikna. En viktig del är att alla är välkomna och att det är en demokratisk mötesplats där programmet för allmänheten är gratis.

Resultat och förväntade effekter

Då programmet är tvärvetenskapligt och där ofta olika vetenskapliga discipliner möts i ett tema är förhoppningen att effekten av festivalen blir att fler ser möjligheter som vetenskap och forskning ger för en positiv utveckling av samhället och att fler vill vara involverade. Det är vidare en viktig del att forskare från akademin och kunskapsintensiva organisationer ges möjlighet att presentera och diskutera sin forskning med olika människor.

Upplägg och genomförande

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg genomförs genom en bred samverkan med universitet och kunskapsintensiva organisationer från hela Sverige. Det finns ingen annan motsvarande festival i Sverige. Analysen är att samverkansplattformen är viktig både för vetenskapssamhället och allmänheten ur flera olika dimensioner, inte minst avseende delaktighet och påverkan.

Externa länkar

http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.