Internationell marknadsutveckling för Roombler

Diarienummer 2016-01930
Koordinator SCIENCE PARK GOTLAND - Sience Park Gotland
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Roombler är ett system, i form av en app, framtagen för privatpersoner och mindre boendeoperatörer världen över att enkelt bli professionella värdar. Genom appen får användaren full kontroll på sin verksamhet med bokningar, gästinformation, betalningar etc. Appen är tillgänglig i Appstore för iPad och iPhone. Projektet ´Internationell marknadsutveckling för Roombler´ är grunden till vår internationalisering. Målet med denna fas är att öka antalet testanvändare, validera delar av planen; att det går att nå vår målgrupp globalt bestående av små boendeoperatörer effektivt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under projektet gått från 150 testanvändare till över 400 testanvändare från över 80 länder. Vi har validerat det globala kundbehovet med betalande användare i flera länder i Europa, Asien, Australien etc. Vidare har arbetet visat att vi kan nå ut till målgruppen globalt och att få dem att hitta till oss. Dessa delar har lagt grunden till vår distributions och kundanskaffnings plan.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med konsulter har vi tagit fram en strategi och plan för innehåll, (content marketing), social och SEO. Vi har skapat en paketering och budskap genom hela kedjan med konceptet ´Perfect Host´ för att ta en position på marknaden som en aktör som aktivt vill hjälp de mindre boendeoperatörerna att bli bättre värdar. Denna position och kommunikationsplattform har mynnat ut i en visuell identitet kommunikation (Se www.roombler.com), distribution i alla kanaler från mail, kundkommunikation, partnersamarbeten till innehållsarbete (Se http://perfecthost.roombler.com/.

Externa länkar

Plattform för innehåll, guider och utbildning. Ny kommunikation och retorik och försäljningsplattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.