Internationell konferens om Industrial biotechnology: Meeting the challenges

Diarienummer 2013-03152
Koordinator Perstorp Specialty Chemicals AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Avsikter och mål med projektet blev uppfyllda genom att ha en konferens med internationella talare och publik, och genom att lyfta fram möjligheter och utmaningar gällande industriell bioteknik för biobaserad produktion. även resultaten från VINNOVA-projekten i Lund presenterades av seniora forskare och doktorander. Det har lett till nya kontakter och breddat vårt nätverk.

Resultat och förväntade effekter

- En framgångsrik internationell konferens - VINNOVA projektens resultat har förmedlats framgångsrikt och befäst vår goda ställning internationellt - Kontakter i Sverige och utomlands har etablerats för ytterligare samarbete -Nya idéer har erhållits för vidareutveckling av VINNOVA-projekten - Möjligheter för unga forskare att presentera sina rön samt exponera dem inför senaste forskningen - Exponering av svenska näringslivet inför möjligheterna med industriell bioteknik

Upplägg och genomförande

Konferensen var professionellt organiserad av en grupp medlemmar av VINNOVA-projekten och vissa administratörer vid Lunds universitet. Organisationsarbetet omfattade: att göra en hemsida, affischer, bjuda in talare, ordna konferensanläggning, mat och logi och resor för talare, konferens middag, reklam konferensen via e-post, facebook, linked in, VINNOVAS hemsida, etc., registrera deltagarna, lokal gästfrihet etc. Föreläsnings - och poster-abstracts publicerades i en bok.

Externa länkar

Inbjudan till konferensen i Lund.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.