Internationalisering av innovation i dataspel - fallstudie och rapport

Diarienummer 2014-05516
Koordinator SPELPLAN-ASGD AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Svensk spelexport är framgångsrik, stor potential finns i Asien. Intresset för Sverige är också stort bland asiatiska spelföretag. Syftet med projektet var att skaffa kunskap, etablera och förstärka relationer samt ge förutsättningar för affärer eller affärsmöjligheter för svenska företag med japanska och sydkoreanska. Samtliga deltagande företag rapporterar om ny kunskap, nya och fördjupande relationer samt konkreta affärer, förhandlingar eller nya affärsmöjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Utbyte mellan Sverige och Japan / Sydkorea. De förväntade 5+ MSEK i affärer ser ut att överträffas flerfaldigt inom 18-36 månader.

Upplägg och genomförande

Behovsanalys och förberedelser med berörda företag, Business Sweden och affärsutvecklingskonsult hösten 2014. Företagsbesök i Japan och Sydkorea, seminarium i Business Swedens regi i Japan, medverkan vid branschmässa i Sydkorea november 2015. Uppföljning och utvärdering jan-feb 2015. Besök av japanska och sydkoreanska kreatörer och företag i Sverige i maj 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.