Intermodulation Atom Kraft Mikroskopi

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 1 421 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02553

Statistik för sidan