Intermodulation Atom Kraft Mikroskopi

Diarienummer 2008-02553
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 1 421 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2010
Status Avslutat