Intermodulation Atomic Force Microscopy

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för tillämpad fysik
Funding from Vinnova SEK 1 421 000
Project duration December 2008 - September 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-02553

Page statistics