Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design

Diarienummer 2015-04466
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 402 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att testa digital teknik för interaktiva processer i tidiga skeden av en utvecklingsprocess. Målet för projektet var att besvara hypotesen ´om ett digitalt verktygs roll i utvecklingen av en tillverkares konkurrenskraft, och visa hur resultaten skall användas´. Hypotesen har testats på digitala verktyg för att konfigurera kablage hos AB Kontaktpressning och hypotesen anses vara delvis uppfylld.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är: - Kunskap om kunder som köper kablage är insamlad - Processen att efterfråga, offerera, beställa, tillverka och leverera kablage är kartlagd - Kunskap om komponenter till kablage har samlats in - En enkel mockup har satts samman för att kommunicera kunskapen att välja kabel - En digital konfigurerare för produkter har testats Utfallet är att konfigureraren fungerar och kan hantera det konfigurationsproblem som vi ville lösa

Upplägg och genomförande

Data har samlats in genom intervjuer med säljare, köpare och kabelexperter. Data har även samlats in genom att samla några av AB Kontaktpressnings kunder och processkartlägga fem olika anskaffningsprocesser och jämföra dessa. Kundernas utmaningar identifierades och analyserades med metoden fem varför. En digital konfigurerare har testats. För att kommunicera kunskap från AB Kontaktpressning till Swerea IVF har en enkle mockup satts samman som visar hur ett tänkt system bör utformas. Resultatet är sedan bedömt av AB Kontaktpressnings personal

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.