Interaktiva information- och kommunikationsterminaler

Diarienummer 2013-04670
Koordinator NATURAL USER INTERFACE TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 322 448 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har visat oss vilken typ av behov som finns och är prioriterade som kan lösas och ingå i en lösning. Vi har identifierat funktionerna på ett övergripande plan och har en grov tanke om hur de ska lösas tekniskt. Därmed så upplever vi att syftet är uppfyllt. Vi ville också att projektet skulle utmynna i ett beslutsunderlag för beslut om att gå vidare till ett utvecklingsprojekt. Projektet har gett oss det men det vi saknar är en beställning från en betalande kund. I nuläget är utvecklingsprojekt nedprioriterade så i dagsläget blir det ingen fortsättning.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick svar på de grundfrågor vi ställde inledningsvis. Vi anser att projektet pekar på att det finns behov av ´vår´ lösning. Det finns behov från både kommun, allmänhet, företag mfl. Utifrån de identifierade behoven har också en konceptuell bild av en lösning växt fram. NUITEQ skulle kunna leverera en liknande lösning men måste se över sin affärsmodell och hur de jobbar med att leverera medföljande dokumentation. Under projektet har en intressent dykt upp (ett företag) men inga diskussioner om beställning har skett.

Upplägg och genomförande

Målet för studien var att få svar på ett antal grundfrågor. För varje grundfråga skulle en informationsinsamling samt en analys ske. För varje moment som förlades på TR så inleddes det med en skriftlig och muntlig genomgång av NUITEQ. TR planerade sitt eget genomförande och delrapporterade löpande av slutrapporterade efter varje moment. TR förfogade även över behovsidentifierarna under sitt uitförande. Behovsidentifierarnas främsta uppgift låg inom momenten funktionsanalys samt återkoppling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.