InterakTiV

Diarienummer 2007-02520
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - november 2010
Status Avslutat