InterakTiV

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02520

Statistik för sidan