InteracTiVe

Reference number
Coordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration November 2007 - November 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02520

Page statistics