Inter-Agera

Diarienummer 2012-03879
Koordinator Preo Sweden AB
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ungdomarna har från start deltagit i framtagningen av en innovation och fått kunskaper inom produktutveckling och entreprenörskap. Huvudsyfte har varit att engagera ungdomarna till att utveckla ett innovativt koncept med hjälp av entreprenörer. Under projektets gång har ungdomarna arbetat med bl.a. behovsidentifiering, framtagning av funktioner, affärsutveckling, marknadsanlys, design och apputveckling. Ungdomarna har bidragit med kreativitet och inspiration för att med hjälp av entreprenörernas erfarenhet kunna forma konceptet till en tjänst med hög kundnytta.

Resultat och förväntade effekter

Mål för projektet i maj 2013: * En demo-app som publiken använder som mikrofon eller skriver in en fråga . KLART * Ett webbaserat gränssnitt för eventhållaren som kan administrera eventets interaktion med publiken. KLART * Testpilot i en skola för att påvisa tjänstens kundnytta och funktionalitet. KLART * Det förs samtal med flera eventanordnare som vill ta del av Inter-Ageras tjänsteerbjudande. PåGåENDE * Utveckling av en tjänst som ungdomarna själva har varit med och skapat och som ska påvisa att samarbete mellan ungdomar och entreprenörer gynnar skapandet av innovativa tjänster.

Upplägg och genomförande

Arbetet med ungdomarna har varit workshop-baserade. Dessa träffar mellan entreprenörer och ungdomar har innehållit arbete med design, framtagning av funktioner, projektledning, undersökningar, affärsplan, marknad, finansiering, affärsmodell och bolagsbildning. Dessa ämnen har behandlats för att kunna skapa grunden för en kommersiell tjänst. Parallellt med mötena har den tekniska utvecklingen av demo-appen utförts av underkonsulter. Vi har även anordnat möten med experter och rådgivare inom innovation, ljudteknik och apputveckling.

Externa länkar

http://www.inter-agera.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.