Intelligenta Kolfiberkomposittjänster

Diarienummer 2014-03383
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - Viktoria Swedish ICT AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att öka konkurrenskraften för tillverkare av kolfiberkompositer, produkttillverkare genom att inkludera kundefterfrågad intelligens i kolfiberkomposit, och att därmed göra ett redan innovativt och avancerat material till en plattform för innovativ tjänsteproduktion. Under projektet har tekniska och kommersiella förutsättningar för fortsatt verifiering och implementering av intelligent kolfiberkomposit för utvalda tillämpningar och tekniker utforskats.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatser från förstudien är att det finns ett mycket stort intresse från tillverkare av material och produkter i kolfiberkomposit att kunna erbjuda informationstjänster kring materialets ´hälsa´ för sina kunder. Men även för att kunna minska kostnader för garantiärenden. Förväntade effekter av ett större kommersiellt genombrott för materialbaserade IoT tillämpningar är att komponenters och produkters livslängd kan öka vilket minskar avfall och minskar affärsrisker för aktörer som säljer serviceavtal eller går över till tjänstebaserade cirkulära affärsmodeller.

Upplägg och genomförande

Under förstudien har projektparterna och specialister inom sensorteknologi och material undersökt tekniska förutsättningar och identifierat olika hypotetiska behov, utifrån befintlig kunskap kring kolfiberkompositers egenskaper och nuvarande applikationer. Hypotetiska kundbehov har testats mot tänkbara kunder inom ett flertal applikationsområden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.