Intelligent, högprestanda färdbromsmodul för tunga fordon

Diarienummer 2016-02538
Koordinator Haldex Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 8 133 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2015-06946-en

Syfte och mål

I syfte att förbättra bromsprestanda på tunga fordon har ett koncept för en snabbverkande elektropneumatisk bromsstyrventil tagits fram. Initiala tester visar att bromsträckan kan reduceras avsevärt och därmed förbättra trafiksäkerheten. Behovet av en snabb färdbromsmodul anses mycket viktigt för att minska antalet trafikolyckor samt möjliggöra ett systemupplägg för framtidens automatiserade fordon. Målsättningen är också att möjliggöra en bättre integration av bromssystemet i den övergripande arkitekturen för fordonsdynamik.

Förväntade effekter och resultat

En snabbare reglering av bromstrycket möjliggör bättre kontroll över fordonet, speciellt i nödsituationer och på halt underlag. Dagens pneumatiska system har en ganska stor tröghet i sin reglering vilket innebär att det är svår att utnyttja det maximalt tillgängliga greppet mellan däck och vägbana. En högprestanda färdbromsmodul med snabbare återkoppling till det övergripande fordonssystemet förväntas medföra bättre bromsprestanda, stabilitetsreglering och inte minst ge stöd för framtida funktioner i riktning mot automatiserade fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Haldex kommer i detta projekt utveckla nästa generation av ventilteknologin tillsammans med forskare vid Chalmers och förutvecklings avdelningen på Volvo GTT. Ventilprototyper och styrsystem kommer att utvecklas för att säkerställa tillfredställande mognadsgrad av konceptet för vidare utveckling. Arbetet delas upp i olika arbetspaket med inriktning på såväl hårdvaruutveckling, mjukvaruutveckling, felsäkerhetsanalys, simulering, prototyptillverkning och fordonsprovning i realistiska miljöer. Examensarbete samt vetenskapliga artiklar kommer att innefattas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.