Intelligent hemsjukvård - Bättre stöd, förbättrad patientvård och lägre samhällskostnader

Diarienummer 2015-00678
Koordinator Mevia AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med BIO-X-projektet: hitta en lösning som ger förbättrad hälsa & självständighet för äldre genom intelligent dos-förpackning och personlig återkoppling Målet: utveckla multitablettverktyg och IT-system som lämpar sig för hemvårdssegmentet i Sverige Projekt har uppnått målen & genomfört de initiala testerna samt inlett kontakt & genomfört de första testerna som en uppföljning av projektet. Vidare har arbetet inom BIO-X-projektet lett till intresse för vår lösning från andra nordiska länder, vilket möjliggör fortsatt kommersialisering av resultaten från projektet.

Resultat och förväntade effekter

Vi är nöjda med resultatet och den respons vi har fått från alla berörda parter. Utveckling, testning och iteration har fungerat bra utan några större snedsteg. Den slutliga lösningen har utvecklats i nära kontakt med testare (friska frivilliga) och en ´expertpanel ´ i åldern 90 eller äldre. Lösningen har tagits emot väl och vi har möjlighet att fortsätta att driva projektet med ett antal partners som ger oss möjlighet att kommersialisera produkten i både Sverige och Norden.

Upplägg och genomförande

Från början av projektet hade vi en hypotes tillsammans med en stor hemsjukvårdspartner. Vi hade tre klara faser som gjorde det möjligt för oss att utveckla lösningen och se framsteg. Den viktigaste aspekten i detta projekt har varit att hålla fast vid det övergripande målet ´Förbättrad hälsa och självständighet för äldre genom intelligent dos-förpackning och personlig återkoppling´, som tillät oss att pivotera och hitta rätt partner som behövdes då vi lärt oss mer i var och en av faserna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.