Intelligent Energianvändning

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

I projektet ´Intelligent Energianvändning´ inleddes ett långsiktigt branschöverskridande industrisamarbete för standardisering av plattformar och kommersialisering av IT-baserade energi- och larmtjänster för i första hand villor, i andra hand fastigheter. Genom att visa hur man utan att krångla till det kan åstadkomma en robust, öppen kommunikationsplattform ville, och lyckades, projektet övertyga ett antal tunga aktörer att våga satsa på en öppen lösning som alternativ till alla de proprietära tekniker som idag dominerar marknaden för energi- och larmtjänster.

Resultat och förväntade effekter

Vi har definierat, testat och kommit långt i det internationella standardiseringsarbetet av en öppen tjänsteplattform som är enkel att integrera i värmesystem, fläktar, larm, och annan hemteknik. Tekniken är lätt att ta till sig, implementera och använda. Den förutsätter inte någon utpekad operatör som centraliserar lösningen utan är helt distribuerad. Den gör det enkelt för oberoende tjänsteutvecklare att bygga attraktiva tjänster som fungerar ihop med olika leverantörer utan komplicerad anpassning och gör marknaden för Internet-baserade hemtjänster mer intressant.

Upplägg och genomförande

Genom ett nära samarbete i ett stort antal styrgruppsmöten, teknik- och affärsmodellsworkshops, bilaterala samarbeten, gemensamt arbete i testinstallationer och fälttest, växte det fram en gemensam förståelse för olika affärsmodeller och deras villkor och ett intresse för öppna, Internet-baserade plattformar som ett sätt att främja marknaden för energi- och larmtjänster. Med en öppen, standardiserad plattform förhindras inlåsning och skapas en gemensam marknad för teknik och tjänster som kommer att resultera i större utbud, lägre priser och större konsumentnytta.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01164

Statistik för sidan