Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrering av fiberoptiska sensorer i fiberlindade högspänningskomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet är det undersökt om det är realiserbart att fjärrövervaka tillståndet hos av komposit tillverkade elektriska högspänningskomponenter med hjälp av integrerade fiberoptiska sensorer. Hypotesprövningen är gjord för att få svar på om fiberoptiska sensorerna kan användas och hur de lämpligen implementeras i tillverkningsprocessen. Vi har även fått svar på hur fiberdiametern, ytbehandlingen (coating) och lindningsvinkel påverkar funktionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Högspänningskomponenter med integrerad mätteknik är en ny produkt i en industri där Sverige traditionellt har en mycket stark internationell ställning, via företag som ABB och dess underleverantörer. Den nya tekniken, att integrera mätteknik i kompositprodukten, bidrar till kompaktare design och bättre materialutnyttjande, vilket i sin tur leder till reducerade kostnader samt en miljövänligare produkt. Användandet av sensortekniken öppnar på så sätt möjligheter till förhöjt värde i existerande produktsortiment för företagen inom högspänningsområdet.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis utfördes en omvärldsbevakning bestående till stor del av erfarenhetsutbyte mellan partners inom projektet, vilka har expertkunskaper om kompositer (SwereaSICOMP), optiska fibrer (ACREO) och produkter för mycket höga spänningar (ABB). Senare teoretisk utvärdering och praktiska prov, som är genomförda på kompositdetaljer med integrerade optiska fibrer, har resulterat i att vi har kunnat välja ett lämpligt koncept för tillståndsövervakning med optisk fiber.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01998

Statistik för sidan