Integrering av fiberoptiska sensorer i fiberlindade högspänningskomponenter

Diarienummer 2010-01998
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom projektet är det undersökt om det är realiserbart att fjärrövervaka tillståndet hos av komposit tillverkade elektriska högspänningskomponenter med hjälp av integrerade fiberoptiska sensorer. Hypotesprövningen är gjord för att få svar på om fiberoptiska sensorerna kan användas och hur de lämpligen implementeras i tillverkningsprocessen. Vi har även fått svar på hur fiberdiametern, ytbehandlingen (coating) och lindningsvinkel påverkar funktionen.

Resultat och förväntade effekter

Högspänningskomponenter med integrerad mätteknik är en ny produkt i en industri där Sverige traditionellt har en mycket stark internationell ställning, via företag som ABB och dess underleverantörer. Den nya tekniken, att integrera mätteknik i kompositprodukten, bidrar till kompaktare design och bättre materialutnyttjande, vilket i sin tur leder till reducerade kostnader samt en miljövänligare produkt. Användandet av sensortekniken öppnar på så sätt möjligheter till förhöjt värde i existerande produktsortiment för företagen inom högspänningsområdet.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis utfördes en omvärldsbevakning bestående till stor del av erfarenhetsutbyte mellan partners inom projektet, vilka har expertkunskaper om kompositer (SwereaSICOMP), optiska fibrer (ACREO) och produkter för mycket höga spänningar (ABB). Senare teoretisk utvärdering och praktiska prov, som är genomförda på kompositdetaljer med integrerade optiska fibrer, har resulterat i att vi har kunnat välja ett lämpligt koncept för tillståndsövervakning med optisk fiber.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.