Integrerat säkert avfallshanteringssystem för effektiv biogasproduktion

Diarienummer
Koordinator Linnéuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

i) att initiera och stärka det internationella samarbetet om forskning och innovation - detta mål har uppfyllts. Det är nödvändigt för att förbättra kommunikationen. (ii) att ge tillgång för de svenska aktörerna kunskap om den lokala marknaden - feasibilityrapporten på engelska och portugisiska ger detta. (iii) att upprätta ett hållbart samarbete - delvis gjort. (iv) att bygga demonstrationsanläggningar och stödja industrialiseringen - detta mål har inte inletts ännu. (v) att bidra till en hållbar miljöutveckling - arbetet är bara i dess början.

Resultat och förväntade effekter

En försorteringsteknik för biogasproduktion, lagring, övervakning och ett system för tidig varning för självantändning har vidareutvecklats och implementering föreslagits. Behovet av utrustning för konstruktion av en industriell fullskale/demo anläggning för biogasproduktion har identifierats. Exportmöjligheter för produkter från Flexus Balasystem, Wastec och Minmancer samt biogas och sorteringsanläggning från Purac. ökad säkerhet i samband med transport, sortering, separering och lagring av fast avfall har diskuterat och balning systemet testats i laboratorium.

Upplägg och genomförande

Kombinationen av forskare från tre universitet tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och även forskare/praktiker från Mindmancer var bra för projektet och med bygg-och design företag för anläggningar för avfallshantering, sorteringsutrustning, kompaktorer mm var nödvändigt för att lägga upp hanteringssytemet för avfallet inklusive avfallsföretaget KSRR gav bra resultat i förstudien natruligtvis med nödvändig hjälp från våra basilianska partners. Projektet var också av stor nytta SME-företaget LundaHydro and hjälp med företagskontakter från SSSE.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.