Integrerade RF-komponenter på Si/SiC-hybridsubstrat

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04037

Statistik för sidan