Integrerade RF-komponenter på Si/SiC-hybridsubstrat

Diarienummer 2008-04037
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2010
Status Avslutat