Integrated RF-power devices on Si/SiC hybrid substrate

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och materialvetenskap
Funding from Vinnova SEK 1 950 000
Project duration December 2008 - June 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-04037

Page statistics