Integrerad vätskekylning för elfordon

Diarienummer 2017-04271
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 647 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

APR Technologies har under flera år utvecklat avancerade kylsystem och bolaget vill nu exploatera tekniken mot nya marknader som har stor potential. Elfordonsindustrin är på stark frammarsch och har mycket att vinna på effektivare kylsystem till bl a batteripaketen. Projektets mål är att: - uppdatera affärsplanen och IPR-strategin. - uppfylla relevanta branschstandarder. - ta fram lämplig testutrustning. - bygga prototyper och utföra tester. - hitta finansieringslösning till nästa steg.

Förväntade effekter och resultat

I transportsektorn ersätts fossilbaserade drivmedel mer och mer av eldrift för att minska utsläpp och minska belastning på miljön. För hög säkerhet och bra prestanda behövs effektiva kylsystem till bl a fordonens batteripaket, vilket medför längre räckvidd, snabbare laddning och lägre vikt. Det finns en rad svenska aktörer på olika positioner i värdekedjan som efterfrågar förbättrade kyllösningar och några av dessa kommer kunna följa projektet på nära håll, för att på sikt kunna förbättra sina produkter med hjälp av teknik från APR Technologies.

Planerat upplägg och genomförande

APR Technnologies är ensam part i projektet men kommer samarbeta med flera aktörer i branschen för att få ökad förståelse kring kundkrav, tillgång till testutrustning samt ge dessa aktörer ett försprång genom tidig tillgång till tekniken. Projektet kommer att: - fortsätta affärsutvecklingsarbetet i diskussion med identifierade kunder. - utreda och testa tekniken utifrån de säkerhetskrav så måste uppfyllas. - bygga upp lämplig testutrustning samt använda den för tester mot erhållna kundkrav. - ta fram prototyp. - söka/etablera finansieringslösningar för kommande produktifieringssteg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.