Integrerad IT-plattform för servicebaserade affärsmodeller för SMEs inom tillverkningsindustrin

Diarienummer 2014-02023
Koordinator Signifikant Svenska AB
Bidrag från Vinnova 3 290 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har som mål att utveckla Signifikants produkterbjudanden till att möta kraven på att hantera och dela information kopplade till produkter och tjänster för att bättre stödja övergången till servicebaserade affärsmodeller för små och medelstora industriföretag. Detta har genomförts genom att utveckla en systemprototyp.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av projektet är * En utvecklad systemprototyp * Ett verifierat marknadsbehov och kravbild * En plan för vidareutveckling av systemprototypen till produkt * En marknadsplan * En uppdatering av tillväxtplan och ROI * En uppdatering förväntade effekter på Signifikant av denna produktutveckling samt effekten hos våra kunder vid eventuell användning av produkten

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två steg; 1. Inledande förstudie i samarbete med KTH för att fastställa marknadsbehov, utmaningar och verifiera lösningsidé. 2. Detta projekt i syfte att arbeta fram en systemprototyp för att stödja tillverkningsindustrins övergång till servicebaserade affärsmodeller. Dessa två steg leder vidare till en färdigställande- och därefter kommersialiseringsfas. Upplägget har möjliggjort stegvis validering av såväl lösning som marknadsbehov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.