Integrerad Inversion med Befintlig Geofysik inom Prospektering

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 227 070 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning - SIP Swedish Mining Innovation

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02631

Statistik för sidan