Integrerad Inversion med Befintlig Geofysik inom Prospektering

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 227 070 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM