Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad Inversion med Befintlig Geofysik inom Prospektering

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 227 070 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02631

Statistik för sidan