Integrerad AI Diagnostik ´I-AID´

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen, Utveckling och Innovation, Huddinge
Bidrag från Vinnova 3 996 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Syftet med verklighetslabbet ’Integrerad AI Diagnostik’ (I-AID) är att accelerera användande av ’AI’ (artificiell intelligens) inom vården, genom att driva utveckling och implementering av bilddiagnostiska AI-lösningar utifrån patientens och verksamhetens behov. Målet är att I-AID skall erbjuda klinisk expertkompetens, högkvalitativa kliniska data, tydliga processer och strukturer inom IT, upphandling och policys och bli ett center med internationell lyskraft för vårdnära AI-utveckling i samarbete med extern spetskompetens från industri och akademi.

Förväntade effekter och resultat

I-AID skall resultera i snabbare, säkrare och mer individanpassad diagnostik, för att tillhandahålla rätt vård, till rätt patient i rätt tid, och avlasta och använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

I-AID kommer att drivas utifrån Karolinska Universitetssjukhusets funktion Bild och Funktion, i nära samarbete med andra funktioner, kliniska teman och verksamheter inom SLL. De i samarbete med externa aktörer, framtagna AI-lösningarna kommer att förvaltas inom Karolinska och SLL, och resultat slutgiltigt tillämpas som beslutstöd på individnivå. Ett antal pilotprojekt kommer att identifieras och drivas under projekttiden för att säkra att alla processer och strukturer som etableras inom I-AID är verklighetsanpassade och där flaskhalsar och hinder identifierats och lösts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2020

Diarienummer 2017-02112

Statistik för sidan