Integration av Svensk Sport Innovation i ett globalt ekosystem

Diarienummer 2018-00742
Koordinator Stiftelsen Sveriges Olympiska Akademi
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Sveriges Olympiska Akademi (SOA) har, i samarbete med bl a RISE, påbörjat uppbyggnaden av en infrastruktur för en satsning på Sport Innovation i Sverige. Långsiktig framgång kräver att satsningen integreras i en stark internationell innovationsmiljö. En unik möjlighet till det finns genom att SOA selekterats som ett av fem s k SPIN-Labs i en global struktur som HYPE Foundation nu bygger upp. Målet med projektet är att genomföra det initiala åtagandet så att SOA kan fullfölja etableringen.

Förväntade effekter och resultat

Genom att fullfölja det initiala åtagandet kan avtalet med HYPE avseende rollen som SPIN-Lab träda i kraft. Enligt avtalet ska detta ske per den 1 oktober 2018. Därmed skapas förutsättningarna för att SOA får tid att fortsätta uppbyggnaden av den svenska infrastrukturen för att kunna ta en stark roll i det globala ekosystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Det initiala åtagandet innebär att en avgift ska betalas till HYPE, som managerar det globala nätverket. Samtidigt utlöser detta, i samband med avtalets ikraftträdande, insatser och aktiviteter via HYPE av avsevärt högre värde.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.