Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Integration av Svensk Sport Innovation i ett globalt ekosystem

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Sveriges Olympiska Akademi
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att skapa möjligheter för att ta en position i ett globalt ekosystem för Sport Innovation. Den avsedda initieringen av konkret samarbete är realiserad i och med det Acceleratorprogram som nu är under genomförande parallellt i Sverige, UK, AUS och ITA under ledning av organisationen Hype, med bas i Israel och UK.

Resultat och förväntade effekter

Sverige, Stockholm och SOA har tagit en position i ett globalt ekosystem för Sport Innovation. Grunden har lagts för ett utvecklat samarbete som kan dra kompetens och företagande till Sverige samtidigt som svenska unga företag får en väg ut till internationella samarbeten. Projektet i sin helhet kan utvärderas först när det pågående programmet är avslutat i sommar.

Upplägg och genomförande

Tidplanen för starten av projektets genomförande kom att senareläggas i två etapper. Det gav den nödvändiga tiden för bra förberedelser som gynnat kvaliteten i genomförandet och grunden för att etablera bra samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 februari 2018

Diarienummer 2018-00742

Statistik för sidan