Integrated Nanocarbon CApacitors

Diarienummer 2017-03510
Koordinator SMOLTEK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att säkra väsentlig marknadskunskap, både teknisk och affärsmässig, för att kunna bygga en relevant affärsplan för licensiering av vår kretsintegrerade "sold-state" kondensatorlösning till halvledarindustrin. Huvudmålen med detta projekt är att utforma en gedigen affärsplan med en stark strategi för marknadsgenombrott, samt att identifiera ytterligare potentiella licenstagare för applikationen.

Förväntade effekter och resultat

Större kunskap och förståelse för affärspotentialen för vår kretsintegrerade solid-state kondensatorlösning, och dess möjliga utveckling över tid. Identifiering av nödvändiga tekniska prestanda för en första kundrealisering, samt förståelse för vägen dit. Flera nya kundprospects att jobba vidare med.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer till väsentlig del att handla om "business intelligence" i olika former och kommer huvudsakligen genomföras genom: - Möten och dialoger med potentiella kunder - Deltagande i relevanta konferenser - Research på internet - Inköp/licens av relevanta marknadsrapporter Insamlad information kommer att vara av både affärsmässig och teknisk art då detta är intimt sammankopplat i den helhetsbild vi vill bygga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.