Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrated Nanocarbon CApacitors

Diarienummer
Koordinator SMOLTEK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har säkrat väsentlig marknadskunskap, både teknisk och affärsmässig, för att kunna bygga en relevant affärsplan för licensiering av vår kretsintegrerade "solid-state" kondensatorlösning till halvledarindustrin. Huvudmålen med detta projekt var att utforma en gedigen affärsplan med en stark strategi för marknadsgenombrott, samt att identifiera ytterligare potentiella licenstagare för applikationen. Huvudmålen är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fått större kunskap och förståelse för affärspotentialen för vår kretsintegrerade solid-state kondensatorlösning, och dess möjliga utveckling. Vi har identifierat nödvändiga tekniska prestanda för en första kundrealisering, samt förståelse för vägen dit. Flera nya kundprospects att jobba vidare med inom tre intressanta segment.

Upplägg och genomförande

Arbetet har till väsentlig del att handlat om "business intelligence" i olika former: - Möten och dialoger med potentiella kunder i USA, Taiwan och Europa - Deltagande i en relevant konferens, ECTC 2018 i San Diego - Research på internet - Inköp/licens av relevanta marknadsrapporter Insamlad information kommer att vara av både affärsmässig och teknisk art då detta är intimt sammankopplat i den helhetsbild vi vill bygga.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2017

Diarienummer 2017-03510

Statistik för sidan