Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Integrated Nanocarbon CApacitors

Reference number
Coordinator SMOLTEK AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2017 - June 2018
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har säkrat väsentlig marknadskunskap, både teknisk och affärsmässig, för att kunna bygga en relevant affärsplan för licensiering av vår kretsintegrerade "solid-state" kondensatorlösning till halvledarindustrin. Huvudmålen med detta projekt var att utforma en gedigen affärsplan med en stark strategi för marknadsgenombrott, samt att identifiera ytterligare potentiella licenstagare för applikationen. Huvudmålen är uppfyllda.

Expected results and effects

Vi har fått större kunskap och förståelse för affärspotentialen för vår kretsintegrerade solid-state kondensatorlösning, och dess möjliga utveckling. Vi har identifierat nödvändiga tekniska prestanda för en första kundrealisering, samt förståelse för vägen dit. Flera nya kundprospects att jobba vidare med inom tre intressanta segment.

Planned approach and implementation

Arbetet har till väsentlig del att handlat om "business intelligence" i olika former: - Möten och dialoger med potentiella kunder i USA, Taiwan och Europa - Deltagande i en relevant konferens, ECTC 2018 i San Diego - Research på internet - Inköp/licens av relevanta marknadsrapporter Insamlad information kommer att vara av både affärsmässig och teknisk art då detta är intimt sammankopplat i den helhetsbild vi vill bygga.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 29 November 2017

Reference number 2017-03510

Page statistics